Cổng tự động SEA

Ngày đăng: 30 / 11 / 2017 , 01:15 AM
Thanh tịch

Hệ thống phải được thử nghiệm bởi cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, người mà phải thực hiện các bài thử nghiệm được yêu cầu bởi các tiêu chuẩn có liên quan liên quan đến các nguy cơ hiện thời, để kiểm tra xem việc lắp đặt có tuân thủ với các yêu cầu pháp lý có liên quan hay không, đặc biệt là tiêu chuẩn EN 12445 đề cập đến các phương pháp thử nghiệm dành cho hệ thống cửa tự động và cổng tự động.

5.1 Thử nghiệm

Tất cả các thành phần hệ thống phải được thử nghiệm tuân thủ với các thủ tục được đề cập trong hướng dẫn sử dụng cho người vận hành

Bảo đảm rằng các đề xuất trong Chương 1 – Cảnh báo An toàn – được tuân thủ

Kiểm tra xem cổng hoặc cổng vào có thể tự do di chuyển một khi hệ thống tự động được nhả khớp và được chỉnh cân bàng, có nghĩa là nó sẽ giữ nguyên trạng thái tĩnh khi được nhả khớp tại bất cứ vị trí nào

Kiểm tra rằng tất cả các thiết bị kết nối (đèn quang điện, cạnh biên nhạy, nút khẩn cấp, vv) đang vận hành đúng bởi thực hiện các thử nghiệm đóng, mở, ngừng cửa hoặc cửa vào sử dụng các thiết bị kiểm soát đã được kết nối (bộ chuyển đổi, các nút hoặc bộ ngắt)

Thực hiện việc đo lường ảnh hưởng như được yêu cầu tại tiêu chuẩn EN 12445, điều chỉnh vận tốc bộ kiểm soát, lực động cơ và các chức năng giảm tốc nếu việc đo lường không đưa ra kết quá yêu cầu, cho đến khi việc cài đặt là chuẩn xác

5.2 Chạy thử

Một khi tất cả (không phải một vài) thiết bị hệ thống đã thông qua thủ tục thử nghiệm, hệ thống có thể được chạy thử

Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống phải được chuẩn bị và lưu trữ trong vòng 10 năm. Nó phải bao gồm các sơ đồ cánh điện, một bản vẽ hoặc ảnh chụp hệ thống, đánh giá các rủi ro và các giải pháp được chấp thuận để xử lý rủi ro, tuyên thệ của nhà sản xuất về tính tương thích của tất cả các thiết bị được kết nối, hướng dẫn sử dụng cho người vận hành dành cho mọi thiết bị và kế hoạch bảo dưỡng bảo trì hệ thống

Cố định một bảng dữ liệu với các chi tiết về việc tự động hóa, tên của người chạy thử nó, số sê-ri và năm xây dựng và dấu CE trên cửa hoặc cửa vào.

Cũng để lại một dấu hiệu cho thấy các thủ tục nhả khớp hệ thống bằng tay

Ghi lại tuyên thệ tuân thủ, các hướng dẫn và sự phòng ngừa việc sử dụng cho người dùng cuối cùng và kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hệ thống và đưa chúng cho người dùng cuối cùng

Bảo đảm rằng người dùng hoàn toàn hiểu rõ làm thế nào để vận hành sản phẩm trong các trạng thái tự động, bằng tay và khẩn cấp

Người sử dụng cuối cùng phải được thông báo bằng văn bản về các nguy cơ và nguy hiểm tồn tại

CẢNH BÁO – sau khi phát hiện ra vấn đề, cổng hoặc cổng vào ngừng lại trong khi vận hành mở và chế độ đóng tự động không được kích hoạt; để bắt đầu khởi động lại, người dùng phải ấn nút kiểm soát hoặc sử dụng bộ chuyển đổi.

6 – CÁC THÔNG TIN KHÁC – MENU NÂNG CAO

MENU NÂNG CAO cho phép hệ thống có thể tùy chỉnh nhiều hơn bằng việc thay đổi các thông số không hiển thị trong menu cơ bản.

Để truy cập vào MENU NÂNG CAO, ấn nút MENU và giữ phím trong vòng 5 giây.

Để thay đổi các thông số của MENU NÂNG CAO, tiến hành các bước như được mô tả trong MENU CƠ BẢN

thảo luận qua facebook