Sản phẩm

Phòng xông hơi nước Helo - VARIO CONCEPT

Còn hàng

VARIO CONCEPT là hệ thống phòng tắm hơi linh hoạt nhất của chúng tôi

Nó cung cấp hơn 360 tùy chọn tắm hơi kích thước khác nhau, và là mục đích thiết kế để thích ứng với các lĩnh vực đặc biệt và hình dạng phòng. VARIO CONCEPT được tạo ra bằng cách sử dụng vật liệu tốt nhất, bao gồm cả gỗ rắn. Một số mô hình thậm chí có thể được sản xuất với khung cơ sở dốc hoặc mái và kính tích hợp tùy chỉnh. Với VARIO CONCEPT, phòng tắm hơi, bạn muốn làm cho việc sử dụng lý không gian lý tưởng mà bạn có.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội.
www.saunas.vn

0₫
VARIO CONCEPT là hệ thống phòng tắm hơi linh hoạt nhất của chúng tôi

Nó cung cấp hơn 360 tùy chọn tắm hơi kích thước khác nhau, và là mục đích thiết kế để thích ứng với các lĩnh vực đặc biệt và hình dạng phòng. VARIO CONCEPT được tạo ra bằng cách sử dụng vật liệu tốt nhất, bao gồm cả gỗ rắn. Một số mô hình thậm chí có thể được sản xuất với khung cơ sở dốc hoặc mái và kính tích hợp tùy chỉnh. Với VARIO CONCEPT, phòng tắm hơi, bạn muốn làm cho việc sử dụng lý không gian lý tưởng mà bạn có.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội.
www.saunas.vn
Liên hệ Hotline: 0904.856.123