Sản phẩm

Steam Guard

Còn hàng

Để cài đặt bức tường bên trong phòng xông hơi giúp bảo vệ những người khác từ lực nóng của hơi nước. Đề xuất trong tất cả các cơ sở công cộng.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
Để cài đặt bức tường bên trong phòng xông hơi giúp bảo vệ những người khác từ lực nóng của hơi nước. Đề xuất trong tất cả các cơ sở công cộng.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn
Liên hệ Hotline: 0904.856.123

SẢN PHẨM LIÊN QUAN