Sản phẩm

Tower Heaters - Phoenix

Còn hàng

Phượng Hoàng
Với một hình bầu dục nóng hình chuông độc đáo . The Phoenix giữ đống đá trong một hình thức mở rộng lên phía trên. Có đá bị lộ thêm về sự nóng đầu nóng mà tạo ra số lượng lớn hơn của hơi nước khi nước được ném cho đến nó . Phoenix nóng có thời gian làm nóng lên nhanh hơn và có thể chứa đến 85 kG đá. Các vỏ tháo được làm từ ống đó cho thấy những viên đá tốt hơn . Phoenix nóng có sẵn với một bộ điều khiển riêng biệt.

Phoenix Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
PNX3-45NS4.53 – 6separate370 – 340 – 108085
PNX3-60NS6.05 – 9seperate370 – 340 – 108085
PNX3-75NS7.57 – 13seperate370 – 340 – 108085
PNX3-90NS9.08 – 14seperate370 – 340 – 108085
PNX6-90NS9.08 – 15separate525 – 475 – 1175130
PNX6-105NS10.59 – 16seperate525 – 475 – 1175130
PNX6-120NS12.011 – 18seperate525 – 475 – 1175130
PNX6-150NS15.014 – 25seperate525 – 475 – 1175130
PNX6-180NS18.018 – 28seperate525 – 475 – 1175130


Liên hệ Hotline: 0904.856.123

Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn0₫
Phượng Hoàng
Với một hình bầu dục nóng hình chuông độc đáo . The Phoenix giữ đống đá trong một hình thức mở rộng lên phía trên. Có đá bị lộ thêm về sự nóng đầu nóng mà tạo ra số lượng lớn hơn của hơi nước khi nước được ném cho đến nó . Phoenix nóng có thời gian làm nóng lên nhanh hơn và có thể chứa đến 85 kG đá. Các vỏ tháo được làm từ ống đó cho thấy những viên đá tốt hơn . Phoenix nóng có sẵn với một bộ điều khiển riêng biệt.

Phoenix Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
PNX3-45NS4.53 – 6separate370 – 340 – 108085
PNX3-60NS6.05 – 9seperate370 – 340 – 108085
PNX3-75NS7.57 – 13seperate370 – 340 – 108085
PNX3-90NS9.08 – 14seperate370 – 340 – 108085
PNX6-90NS9.08 – 15separate525 – 475 – 1175130
PNX6-105NS10.59 – 16seperate525 – 475 – 1175130
PNX6-120NS12.011 – 18seperate525 – 475 – 1175130
PNX6-150NS15.014 – 25seperate525 – 475 – 1175130
PNX6-180NS18.018 – 28seperate525 – 475 – 1175130


Liên hệ Hotline: 0904.856.123

Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vnLiên hệ Hotline: 0904.856.123