Sản phẩm

Bảng điều khiển Control Panel H1

Còn hàng

Bảng điều khiển điện tử, trang bị cảm ứng điều khiển mà không chỉ hiển thị nhiệt độ và thời gian chạy, nhưng cũng có thể được lập trình để bắt đầu lên đến 24 giờ trước và chạy giữa 1 và 23 giờ đối với phòng tắm hơi. Các bảng điều khiển cho phép bạn điều chỉnh ánh sáng trong phòng tắm hơi, đặt nhiệt độ tối đa, chuyển đổi giữa F và C, sử dụng 12 giờ hoặc 24 giờ định dạng, thiết lập ngôn ngữ khác nhau, và các thiết lập nâng cao hơn và các tùy chọn kiểm tra. Bảng điều khiển có thể thay thế mô hình của h1 CC10 và CC50 . Kích thước: 140 x 80 mm, độ sâu 19 mm.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Bảng điều khiển điện tử, trang bị cảm ứng điều khiển mà không chỉ hiển thị nhiệt độ và thời gian chạy, nhưng cũng có thể được lập trình để bắt đầu lên đến 24 giờ trước và chạy giữa 1 và 23 giờ đối với phòng tắm hơi. Các bảng điều khiển cho phép bạn điều chỉnh ánh sáng trong phòng tắm hơi, đặt nhiệt độ tối đa, chuyển đổi giữa F và C, sử dụng 12 giờ hoặc 24 giờ định dạng, thiết lập ngôn ngữ khác nhau, và các thiết lập nâng cao hơn và các tùy chọn kiểm tra. Bảng điều khiển có thể thay thế mô hình của h1 CC10 và CC50 . Kích thước: 140 x 80 mm, độ sâu 19 mm.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123