Sản phẩm

Bảng điều khiển CC300T

Còn hàng

Thể chuyển đổi chạy giữa 0,5 và 24 giờ và có một màn hình hiển thị cho biết nhiệt độ, thời gian hoạt động, ngày và thời gian còn lại. Trong bảng quảng cáo- CC 300 được trang bị với một công tắc cho đèn, hướng dẫn tiếng anh, và bộ nhớ, bảo mật mã và chức năng chờ tiết kiệm năng lượng.
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
Thể chuyển đổi chạy giữa 0,5 và 24 giờ và có một màn hình hiển thị cho biết nhiệt độ, thời gian hoạt động, ngày và thời gian còn lại. Trong bảng quảng cáo- CC 300 được trang bị với một công tắc cho đèn, hướng dẫn tiếng anh, và bộ nhớ, bảo mật mã và chức năng chờ tiết kiệm năng lượng.
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123