Sản phẩm

Máy xông hơi khô Stainless -Taurus

Còn hàng

Kim Ngưu

Taurus nóng trước hệ thống giác quan để phát hiện sớm các trục trặc phận làm nóng.

Kim Ngưu là có sẵn trong phiên bản truyền thống của lò sưởi nơi đá tiếp xúc với các yếu tố sưởi ấm và một cách tiếp cận hiện đại hơn -Gtype nơi container đá giữ đá tách ra khỏi các yếu tố nhiệt làm tăng tuổi thọ của các yếu tố làm nóng

Taurus – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
LENGTH WIDTH HEIGHT
Stone
(kG)
TAU-90NS / TAU-90NS-G9.08 – 14separate560 – 570 – 68545 – 50
TAU-105NS / TAU-105NS-G10.59 – 15separate560 – 570 – 68545 – 50
TAU-120NS / TAU-120NS-G12.010 – 18separate560 – 570 – 68545 – 50
TAU-150NS / TAU-150NS-G15.014 – 25separate710 – 570 – 68565 – 75
TAU-180NS / TAU-180NS-G18.018 – 30separate710 – 570 – 68565 – 75
TAU-180NS-V12 / TAU-180NS-V12-G18.018 – 30separate950 – 570 – 68590 – 100
TAU-210NS-V12 / TAU-210NS-V12-G21.022 – 35separate950 – 570 – 68590 – 100
TAU-240NS-V12 / TAU-240NS-V12-G24.024 – 40separate950 – 570 – 68590 – 100

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
Kim Ngưu

Taurus nóng trước hệ thống giác quan để phát hiện sớm các trục trặc phận làm nóng.

Kim Ngưu là có sẵn trong phiên bản truyền thống của lò sưởi nơi đá tiếp xúc với các yếu tố sưởi ấm và một cách tiếp cận hiện đại hơn -Gtype nơi container đá giữ đá tách ra khỏi các yếu tố nhiệt làm tăng tuổi thọ của các yếu tố làm nóng

Taurus – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
LENGTH WIDTH HEIGHT
Stone
(kG)
TAU-90NS / TAU-90NS-G9.08 – 14separate560 – 570 – 68545 – 50
TAU-105NS / TAU-105NS-G10.59 – 15separate560 – 570 – 68545 – 50
TAU-120NS / TAU-120NS-G12.010 – 18separate560 – 570 – 68545 – 50
TAU-150NS / TAU-150NS-G15.014 – 25separate710 – 570 – 68565 – 75
TAU-180NS / TAU-180NS-G18.018 – 30separate710 – 570 – 68565 – 75
TAU-180NS-V12 / TAU-180NS-V12-G18.018 – 30separate950 – 570 – 68590 – 100
TAU-210NS-V12 / TAU-210NS-V12-G21.022 – 35separate950 – 570 – 68590 – 100
TAU-240NS-V12 / TAU-240NS-V12-G24.024 – 40separate950 – 570 – 68590 – 100

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123