Sản phẩm

Sauna Heaters - Tower Wall

Còn hàng

Tháp - Wall
Tường tháp nóng là lý tưởng đặt trên tường phòng tắm hơi. Nó không gian bên trong phòng tắm hơi của bạn , có sẵn với xây dựng trong và là điều khiển riêng biệt hoặc điều khiển innova tích hợp (Ni mô hình).
xếp hạng sức mạnh của tường tháp nóng thay đổi 3-24 kW.
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
Tháp - Wall
Tường tháp nóng là lý tưởng đặt trên tường phòng tắm hơi. Nó không gian bên trong phòng tắm hơi của bạn , có sẵn với xây dựng trong và là điều khiển riêng biệt hoặc điều khiển innova tích hợp (Ni mô hình).
xếp hạng sức mạnh của tường tháp nóng thay đổi 3-24 kW.
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123