Sản phẩm

Sauna Heaters : Aries -Corner

Còn hàng

Aries - Corner
Góc Bạch Dương Tháp nóng có thể bảo tồn nhiều không gian phòng tắm hơi hạn chế của bạn . Những người tắm được đảm bảo hơn khi tiếp xúc tình cờ khi nó được đặt trong góc.
Nhiệt và hẹn giờ điều khiển có thể đổi chỗ cho nhau . Điều này làm cho nó thuận tiện hơn cho người dùng khi sử dụng phòng tắm hơi.

Aries – Corner Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
ARI3-45NB-CNR4.53 – 68+4h335 – 335 – 100065
ARI3-60NB-CNR6.05 – 88+4h335 – 335 – 100065
ARI3-75NB-CNR7.57 – 128+4h335 – 335 – 100065
ARI3-90NB-CNR9.08 – 148+4h335 – 335 – 100065
ARI3-45NS-CNR4.53 – 6separate335 – 335 – 100065
ARI3-60NS-CNR6.05 – 8seperate335 – 335 – 100065
ARI3-75NS-CNR7.57 – 12separate335 – 335 – 100065
ARI3-90NS-CNR9.08 – 14seperate335 – 335 – 100065
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
Aries - Corner
Góc Bạch Dương Tháp nóng có thể bảo tồn nhiều không gian phòng tắm hơi hạn chế của bạn . Những người tắm được đảm bảo hơn khi tiếp xúc tình cờ khi nó được đặt trong góc.
Nhiệt và hẹn giờ điều khiển có thể đổi chỗ cho nhau . Điều này làm cho nó thuận tiện hơn cho người dùng khi sử dụng phòng tắm hơi.

Aries – Corner Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
ARI3-45NB-CNR4.53 – 68+4h335 – 335 – 100065
ARI3-60NB-CNR6.05 – 88+4h335 – 335 – 100065
ARI3-75NB-CNR7.57 – 128+4h335 – 335 – 100065
ARI3-90NB-CNR9.08 – 148+4h335 – 335 – 100065
ARI3-45NS-CNR4.53 – 6separate335 – 335 – 100065
ARI3-60NS-CNR6.05 – 8seperate335 – 335 – 100065
ARI3-75NS-CNR7.57 – 12separate335 – 335 – 100065
ARI3-90NS-CNR9.08 – 14seperate335 – 335 – 100065
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123