Sản phẩm

Sauna Heaters - Airies Wall

Còn hàng

Bạch Dương - Wall

Tường Bạch Dương nóng là tốt nhất cho băng ghế hẹp vì nó có thể dựa vào các mặt của bức tường . Những lò sưởi phù hợp tốt nếu bạn có kế hoạch để nâng cấp máy sưởi treo tường cũ của bạn.

Các thân rộng và cao của máy sưởi tháp tường sẽ hoàn hảo bao gồm các dấu hiệu trên tường làm từ nóng trước đó của bạn . Một trong những lợi thế của Bạch Dương được xây dựng trong máy là bộ điều chỉnh nhiệt và các nút điều khiển hẹn giờ có thể đổi chỗ cho nhau ! Việc truy cập các điều khiển linh hoạt hơn nhiều.

Aries – Wall Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
ARI3-45NB-WL4.53 – 68+4h415 – 250 – 103065
ARI3-60NB-WL6.05 – 88+4h415 – 250 – 103065
ARI3-75NB-WL7.57 – 128+4h415 – 250 – 103065
ARI3-90NB-WL9.08 – 148+4h415 – 250 – 103065
ARI3-45NS-WL4.53 – 6separate415 – 250 – 103065
ARI3-60NS-WL6.05 – 8seperate415 – 250 – 103065
ARI3-75NS-WL7.57 – 12separate415 – 250 – 103065
ARI3-90NS-WL9.08 – 14seperate415 – 250 – 103065

Liên hệ Hotline: 0904.856.123

Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn0₫
Bạch Dương - Wall

Tường Bạch Dương nóng là tốt nhất cho băng ghế hẹp vì nó có thể dựa vào các mặt của bức tường . Những lò sưởi phù hợp tốt nếu bạn có kế hoạch để nâng cấp máy sưởi treo tường cũ của bạn.

Các thân rộng và cao của máy sưởi tháp tường sẽ hoàn hảo bao gồm các dấu hiệu trên tường làm từ nóng trước đó của bạn . Một trong những lợi thế của Bạch Dương được xây dựng trong máy là bộ điều chỉnh nhiệt và các nút điều khiển hẹn giờ có thể đổi chỗ cho nhau ! Việc truy cập các điều khiển linh hoạt hơn nhiều.

Aries – Wall Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
ARI3-45NB-WL4.53 – 68+4h415 – 250 – 103065
ARI3-60NB-WL6.05 – 88+4h415 – 250 – 103065
ARI3-75NB-WL7.57 – 128+4h415 – 250 – 103065
ARI3-90NB-WL9.08 – 148+4h415 – 250 – 103065
ARI3-45NS-WL4.53 – 6separate415 – 250 – 103065
ARI3-60NS-WL6.05 – 8seperate415 – 250 – 103065
ARI3-75NS-WL7.57 – 12separate415 – 250 – 103065
ARI3-90NS-WL9.08 – 14seperate415 – 250 – 103065

Liên hệ Hotline: 0904.856.123

Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vnLiên hệ Hotline: 0904.856.123