Sản phẩm

Sauna Heater Aries – Round

Còn hàng

Aries - Vòng
Các Bạch Dương được biết đến với khả năng làm nóng nhanh và đủ số lượng đá mà là tốt cho phòng tắm hơi và nhỏ và vừa . Một phòng tắm hơi ngon được đảm bảo với chồng đá nóng. Bạch Dương cũng có sẵn trong 18 kW cho phòng tắm hơi lớn .
Tất cả Bạch Dương nóng hẹn giờ và điều chỉnh nhiệt điều khiển có thể đổi chỗ cho nhau . Điều này làm cho nó rất tiện dụng để cài đặt các máy sưởi.
Bạch Dương là một sự lựa chọn tốt cho việc nâng cấp máy hiện tại.
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
Aries - Vòng
Các Bạch Dương được biết đến với khả năng làm nóng nhanh và đủ số lượng đá mà là tốt cho phòng tắm hơi và nhỏ và vừa . Một phòng tắm hơi ngon được đảm bảo với chồng đá nóng. Bạch Dương cũng có sẵn trong 18 kW cho phòng tắm hơi lớn .
Tất cả Bạch Dương nóng hẹn giờ và điều chỉnh nhiệt điều khiển có thể đổi chỗ cho nhau . Điều này làm cho nó rất tiện dụng để cài đặt các máy sưởi.
Bạch Dương là một sự lựa chọn tốt cho việc nâng cấp máy hiện tại.
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123