Sản phẩm

VARIO CONCEPT_HELO - Individual Line

Còn hàng

VARIO CONCEPT là hệ thống phòng tắm hơi linh hoạt nhất của chúng tôi.

 Nó cung cấp hơn 360 kích thước tùy chọn khác nhau, và  mục đích thiết kế để thích ứng với các lĩnh vực đặc biệt và hình dạng phòng. Nhưng chất lượng của tất cả các máy  VARIO  được tạo ra bằng cách sử dụng vật liệu tốt nhất, bao gồm cả gỗ rắn. Một số mô hình thậm chí  được sản xuất với khung cơ sở dốc hoặc mái và kính tích hợp tùy chỉnh. Với VARIO CONCEPT, phòng tắm hơi, bạn muốn làm cho việc sử lý tưởng của không gian mà bạn có.

CÔNG TY CỔ PHẦN TANASO VIỆT NAM

"PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ BỂ BƠI VÀ XÔNG HƠI HÀNG ĐẦU VIỆT NAM"

WWW.SAUNAS.COM

0₫

VARIO CONCEPT là hệ thống phòng tắm hơi linh hoạt nhất của chúng tôi.

 Nó cung cấp hơn 360 kích thước tùy chọn khác nhau, và  mục đích thiết kế để thích ứng với các lĩnh vực đặc biệt và hình dạng phòng. Nhưng chất lượng của tất cả các máy  VARIO  được tạo ra bằng cách sử dụng vật liệu tốt nhất, bao gồm cả gỗ rắn. Một số mô hình thậm chí  được sản xuất với khung cơ sở dốc hoặc mái và kính tích hợp tùy chỉnh. Với VARIO CONCEPT, phòng tắm hơi, bạn muốn làm cho việc sử lý tưởng của không gian mà bạn có.

CÔNG TY CỔ PHẦN TANASO VIỆT NAM

"PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ BỂ BƠI VÀ XÔNG HƠI HÀNG ĐẦU VIỆT NAM"

WWW.SAUNAS.COM

Liên hệ Hotline: 0904.856.123