Sản phẩm

Nồi

Còn hàng

Để cài đặt trực tiếp trên máy, trong màu đỏ, gồm hạt. móc trần và chuôi có độ dài bằng thép không gỉ 1 m, tối đa 300 ml, chiều cao 80 mm, trọng lượng khoảng 400 g

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
Để cài đặt trực tiếp trên máy, trong màu đỏ, gồm hạt. móc trần và chuôi có độ dài bằng thép không gỉ 1 m, tối đa 300 ml, chiều cao 80 mm, trọng lượng khoảng 400 g

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123

SẢN PHẨM LIÊN QUAN