Sản phẩm

Máy xông hơi khô Stone - Cirrus Rock

Còn hàng

Các Cirrus đá mới là một mô hình biến đổi của Cirrus. Với khoảng cách an toàn ngắn của Cirrus rock thiết kế mạnh mẽ và khung thép không gỉ đại diện, máy sưởi mới hợp thời trang với số lượng lớn đá phòng tắm hơi. Tương tự như vậy Cirrus, Cirrus rock đảm bảo rằng một diện tích bề mặt lớn hơn các đá tiếp xúc với nước, giải phóng nhiều hơi nước đều theo mọi hướng.

Cirrus Rock – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
Soapstone
(kG)
CRR2-30NB32 – 48+4h410 – 240 – 97046
CRR2-40NB43 – 68+4h410 – 240 – 97046
CRR2-50NB54 – 88+4h410 – 240 – 97046
CRR2-60NB65 – 88+4h410 – 240 – 97046
CRR3-45NB4.53 – 68+4h570 – 240 – 97064
CRR3-60NB65 – 98+4h570 – 240 – 97064
CRR3-75NB7.57 – 128+4h570 – 240 – 97064
CRR3-90NB9.08 – 148+4h570 – 240 – 97064
CRR2-30NS32 – 4separate410 – 240 – 97046
CRR2-40NS43 – 6separate410 – 240 – 97046
CRR2-50NS54 – 8separate410 – 240 – 97046
CRR2-60NS65 – 8separate410 – 240 – 97046
CRR3-45NS4.53 – 6separate570 – 240 – 97064
CRR3-60NS65 – 9separate570 – 240 – 97064
CRR3-75NS7.57 – 12separate570 – 240 – 97064
CRR3-90NS9.08 – 14separate570 – 240 – 96564
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Các Cirrus đá mới là một mô hình biến đổi của Cirrus. Với khoảng cách an toàn ngắn của Cirrus rock thiết kế mạnh mẽ và khung thép không gỉ đại diện, máy sưởi mới hợp thời trang với số lượng lớn đá phòng tắm hơi. Tương tự như vậy Cirrus, Cirrus rock đảm bảo rằng một diện tích bề mặt lớn hơn các đá tiếp xúc với nước, giải phóng nhiều hơi nước đều theo mọi hướng.

Cirrus Rock – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
Soapstone
(kG)
CRR2-30NB32 – 48+4h410 – 240 – 97046
CRR2-40NB43 – 68+4h410 – 240 – 97046
CRR2-50NB54 – 88+4h410 – 240 – 97046
CRR2-60NB65 – 88+4h410 – 240 – 97046
CRR3-45NB4.53 – 68+4h570 – 240 – 97064
CRR3-60NB65 – 98+4h570 – 240 – 97064
CRR3-75NB7.57 – 128+4h570 – 240 – 97064
CRR3-90NB9.08 – 148+4h570 – 240 – 97064
CRR2-30NS32 – 4separate410 – 240 – 97046
CRR2-40NS43 – 6separate410 – 240 – 97046
CRR2-50NS54 – 8separate410 – 240 – 97046
CRR2-60NS65 – 8separate410 – 240 – 97046
CRR3-45NS4.53 – 6separate570 – 240 – 97064
CRR3-60NS65 – 9separate570 – 240 – 97064
CRR3-75NS7.57 – 12separate570 – 240 – 97064
CRR3-90NS9.08 – 14separate570 – 240 – 96564
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn
Liên hệ Hotline: 0904.856.123