Sản phẩm

Máy xông hơi khô Stone - Cirrus

Còn hàng

Cirrus có một phân bố nhiệt đáng ngạc nhiên thậm chí từ sàn lên đến trần nhà. Nước bị ném vào lò sưởi sẽ được chuyển thành hơi dễ chịu từ những viên đá xà phòng thiết kế độc đáo với túi nước. Có sẵn như là 3 kW, 4 kW, 4,5kW, 5kW, 6KW và 7kW.

Cirrus – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
Soapstone
(kG)
CIR2-30NB32 – 48+4h410 – 210 – 970623
CIR2-40NB43 – 68+4h410 – 210 – 970623
CIR2-50NB54 – 88+4h410 – 210 – 970623
CIR2-60NB65 – 88+4h410 – 210 – 970623
CIR3-45NB4.53 – 68+4h570 – 210 – 9701034
CIR3-60NB65 – 98+4h570 – 210 – 9701034
CIR3-75NB7.57 – 128+4h570 – 210 – 9701034
CIR3-90NB9.08 – 148+4h570 – 210 – 9701034
CIR2-30NS32 – 4separate410 – 210 – 970623
CIR2-40NS43 – 6separate410 – 210 – 970623
CIR2-50NS54 – 8separate410 – 210 – 970623
CIR2-60NS65 – 8separate410 – 210 – 970623
CIR3-45NS4.53 – 6separate570 – 210 – 9701034
CIR3-60NS65 – 9separate570 – 210 – 9701034
CIR3-75NS7.57 – 12separate570 – 210 – 9701034
CIR3-90NS9.08 – 14separate570 – 210 – 9701034
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Cirrus có một phân bố nhiệt đáng ngạc nhiên thậm chí từ sàn lên đến trần nhà. Nước bị ném vào lò sưởi sẽ được chuyển thành hơi dễ chịu từ những viên đá xà phòng thiết kế độc đáo với túi nước. Có sẵn như là 3 kW, 4 kW, 4,5kW, 5kW, 6KW và 7kW.

Cirrus – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
Soapstone
(kG)
CIR2-30NB32 – 48+4h410 – 210 – 970623
CIR2-40NB43 – 68+4h410 – 210 – 970623
CIR2-50NB54 – 88+4h410 – 210 – 970623
CIR2-60NB65 – 88+4h410 – 210 – 970623
CIR3-45NB4.53 – 68+4h570 – 210 – 9701034
CIR3-60NB65 – 98+4h570 – 210 – 9701034
CIR3-75NB7.57 – 128+4h570 – 210 – 9701034
CIR3-90NB9.08 – 148+4h570 – 210 – 9701034
CIR2-30NS32 – 4separate410 – 210 – 970623
CIR2-40NS43 – 6separate410 – 210 – 970623
CIR2-50NS54 – 8separate410 – 210 – 970623
CIR2-60NS65 – 8separate410 – 210 – 970623
CIR3-45NS4.53 – 6separate570 – 210 – 9701034
CIR3-60NS65 – 9separate570 – 210 – 9701034
CIR3-75NS7.57 – 12separate570 – 210 – 9701034
CIR3-90NS9.08 – 14separate570 – 210 – 9701034
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn
Liên hệ Hotline: 0904.856.123