Sản phẩm

Máy xông hơi khô Stone - Altostratus

Còn hàng

Các nóng mây trung tầng là một sự cân bằng thép không gỉ và soapstones.

Mây trung tầng nóng là dễ dàng để cài đặt và nó đứng trên sàn nhà với sự hỗ trợ chân điều chỉnh được. Mô hình này được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao và có thể chứa đến 100 kg đá phòng tắm hơi.

Altostratus – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
Soapstone
(kG)
ALTO-90NS98 – 14seperate460 – 460 – 7055080
ALTO-105NS10.59 – 15seperate460 – 460 – 7055080
ALTO-120NS1210 – 18seperate460 – 460 – 7055080
ALTO-150NS1513 – 23seperate630 – 460 – 70575100
ALTO-180NS1817 – 29seperate630 – 460 – 70575100
ALTO-180NS-V121818 – 30seperate780 – 460 – 705100120
ALTO-210NS-V122122 – 35seperate780 – 460 – 705100120
ALTO-240NS-V122426 – 42seperate780 – 460 – 705100120
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Các nóng mây trung tầng là một sự cân bằng thép không gỉ và soapstones.

Mây trung tầng nóng là dễ dàng để cài đặt và nó đứng trên sàn nhà với sự hỗ trợ chân điều chỉnh được. Mô hình này được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao và có thể chứa đến 100 kg đá phòng tắm hơi.

Altostratus – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
Soapstone
(kG)
ALTO-90NS98 – 14seperate460 – 460 – 7055080
ALTO-105NS10.59 – 15seperate460 – 460 – 7055080
ALTO-120NS1210 – 18seperate460 – 460 – 7055080
ALTO-150NS1513 – 23seperate630 – 460 – 70575100
ALTO-180NS1817 – 29seperate630 – 460 – 70575100
ALTO-180NS-V121818 – 30seperate780 – 460 – 705100120
ALTO-210NS-V122122 – 35seperate780 – 460 – 705100120
ALTO-240NS-V122426 – 42seperate780 – 460 – 705100120
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn
Liên hệ Hotline: 0904.856.123