Sản phẩm

Máy xông hơi khô Sone - Nibus

Còn hàng

Nimbus nóng là một trong những loại thiết kế bởi vì nó hoàn toàn được bao phủ bởi soapstones.

Các nhiệt bên trong máy cũng được lưu trữ bởi soapstones bao gồm lò sưởi. Nhiệt lưu trong soapstones góp phần trong việc tăng hơi nước khi nước chạm vào đá phòng tắm hơi. Khác hơn này, soapstones kéo dài nhiệt bên trong phòng tắm hơi sau khi sử dụng. soapstones lõm ở góc trên cùng là lưu vực mùi hương để giữ dầu thơm. Các nóng Nimbus có sẵn trong quyền hạn sưởi ấm 9 kW, 10,5 kW, 12 kW, 15 kW, 18 kW, 21 kW và 24 kW.

Nimbus – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
Soapstone
(kG)
NIM-90NS98 – 14separate520 – 470 – 6905080
NIM-105NS10.59 – 15separate520 – 470 – 6905080
NIM-120NS1210 – 18separate520 – 470 – 6905080
NIM-150NS1513 – 23separate660 – 470 – 69075100
NIM-180NS1817 – 29separate660 – 470 – 69075100
NIM-180NS-V121818 – 30separate820 – 470 – 690100120
NIM-210NS-V122122 – 35separate820 – 470 – 690100120
NIM-240NS-V122426 – 42separate820 – 470 – 690100120
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Nimbus nóng là một trong những loại thiết kế bởi vì nó hoàn toàn được bao phủ bởi soapstones.

Các nhiệt bên trong máy cũng được lưu trữ bởi soapstones bao gồm lò sưởi. Nhiệt lưu trong soapstones góp phần trong việc tăng hơi nước khi nước chạm vào đá phòng tắm hơi. Khác hơn này, soapstones kéo dài nhiệt bên trong phòng tắm hơi sau khi sử dụng. soapstones lõm ở góc trên cùng là lưu vực mùi hương để giữ dầu thơm. Các nóng Nimbus có sẵn trong quyền hạn sưởi ấm 9 kW, 10,5 kW, 12 kW, 15 kW, 18 kW, 21 kW và 24 kW.

Nimbus – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
Soapstone
(kG)
NIM-90NS98 – 14separate520 – 470 – 6905080
NIM-105NS10.59 – 15separate520 – 470 – 6905080
NIM-120NS1210 – 18separate520 – 470 – 6905080
NIM-150NS1513 – 23separate660 – 470 – 69075100
NIM-180NS1817 – 29separate660 – 470 – 69075100
NIM-180NS-V121818 – 30separate820 – 470 – 690100120
NIM-210NS-V122122 – 35separate820 – 470 – 690100120
NIM-240NS-V122426 – 42separate820 – 470 – 690100120
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn
Liên hệ Hotline: 0904.856.123