Sản phẩm

Máy xông hơi khô Sacandia

Còn hàng

Scandia

Scandia là tốt cho phòng tắm hơi có kích thước vừa và nhỏ (tốt cho 3-6 người). Nó có một cơ thể mạnh mẽ và tăng khả năng đá có thể chứa 18-22 kg đá. Giống như các máy Mini, nó là có sẵn hoặc được xây dựng với đơn vị kiểm soát hoặc bảng điều khiển riêng biệt. Điện kilowatt dao động trong 4,5 kW, 6 kW, 8 kW và 9 kW.

Scandia 6-9 sưởi kW được cung cấp với các phản xạ nhiệt. Việc ngăn chặn phản xạ nhiệt ghi dấu trên tường và làm cho nhiệt để đi vào phần dưới của phòng tắm hơi.

Scandia – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
SCA-45NB4.53 – 68+4h515 – 290 – 45018 – 22
SCA-60NB65 – 88+4h515 – 290 – 45018 – 22
SCA-80NB87 – 138+4h515 – 290 – 52018 – 22
SCA-90NB98 – 148+4h515 – 290 – 52018 – 22
SCA-45NS4.53 – 6seperate410 – 290 – 45018 – 22
SCA-60NS65 – 8seperate410 – 290 – 45018 – 22
SCA-80NS87 – 13seperate410 – 290 – 52018 – 22
SCA-90NS98 – 14seperate410 – 290 – 52018 – 22
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Scandia

Scandia là tốt cho phòng tắm hơi có kích thước vừa và nhỏ (tốt cho 3-6 người). Nó có một cơ thể mạnh mẽ và tăng khả năng đá có thể chứa 18-22 kg đá. Giống như các máy Mini, nó là có sẵn hoặc được xây dựng với đơn vị kiểm soát hoặc bảng điều khiển riêng biệt. Điện kilowatt dao động trong 4,5 kW, 6 kW, 8 kW và 9 kW.

Scandia 6-9 sưởi kW được cung cấp với các phản xạ nhiệt. Việc ngăn chặn phản xạ nhiệt ghi dấu trên tường và làm cho nhiệt để đi vào phần dưới của phòng tắm hơi.

Scandia – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
SCA-45NB4.53 – 68+4h515 – 290 – 45018 – 22
SCA-60NB65 – 88+4h515 – 290 – 45018 – 22
SCA-80NB87 – 138+4h515 – 290 – 52018 – 22
SCA-90NB98 – 148+4h515 – 290 – 52018 – 22
SCA-45NS4.53 – 6seperate410 – 290 – 45018 – 22
SCA-60NS65 – 8seperate410 – 290 – 45018 – 22
SCA-80NS87 – 13seperate410 – 290 – 52018 – 22
SCA-90NS98 – 14seperate410 – 290 – 52018 – 22
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn
Liên hệ Hotline: 0904.856.123