Sản phẩm

Máy xông hơi ướt Oceanic 6kW

Còn hàng

Điều khiển điện tử với hiển thị kỹ thuật số
Nhiệt độ từ 30 đến 60 độ C.
Thời hạn thời gian 15-240 phút hoặc hoạt động liên tục
Tính năng an toàn bao gồm luộc bảo vệ khô, an toàn quá tải nhiệt cắt ra và van giảm áp.
Tất cả các mô hình thương mại của chúng tôi được trang bị đỏ tầm nhìn cao đầu vào hơi nước phun sáng.
Kiểm soát nhiều máy phát điện
Hoàn thành với hướng dẫn cài đặt.
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

16,000,000₫
Điều khiển điện tử với hiển thị kỹ thuật số
Nhiệt độ từ 30 đến 60 độ C.
Thời hạn thời gian 15-240 phút hoặc hoạt động liên tục
Tính năng an toàn bao gồm luộc bảo vệ khô, an toàn quá tải nhiệt cắt ra và van giảm áp.
Tất cả các mô hình thương mại của chúng tôi được trang bị đỏ tầm nhìn cao đầu vào hơi nước phun sáng.
Kiểm soát nhiều máy phát điện
Hoàn thành với hướng dẫn cài đặt.
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123

SẢN PHẨM LIÊN QUAN