Sản phẩm

Máy xông hơi khô Nordex

Còn hàng

Nordex dòng

HIỆN ĐẠI. ĐƠN GIẢN. KINH TẾ.

Tắm hơi là có nghĩa là để được hưởng trong kinh nghiệm của cá nhân nhất của bạn fashioned với sự đơn giản phù hợp trong một cuộc sống hiện đại ngày nay.

Lò Nordex được xây dựng với trang bìa không gỉ. Họ có thể được gắn vào tường hoặc đứng trên sàn nhà. Họ có thể được vận hành hoặc được xây dựng trong hoặc điều khiển riêng biệt. Những loạt của máy có thể được cài đặt cho phòng tắm hơi, nhỏ và vừa hoặc lớn.

Nordex Line – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
NRMN-45NB2.31.3 – 2.58+4h435 – 215 – 45011
NRMN-60NB3.02 – 48+4h435 – 215 – 45011
NRMN-80NB3.63 – 68+4h435 – 215 – 45011
NRMN-90NB2.31.3 – 2.58+4h435 – 215 – 45011
NRMN-45NS3.02 – 4separate435 – 215 – 45011
NRMN-60NS3.63 – 6separate435 – 215 – 45011
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn


0₫

Nordex dòng

HIỆN ĐẠI. ĐƠN GIẢN. KINH TẾ.

Tắm hơi là có nghĩa là để được hưởng trong kinh nghiệm của cá nhân nhất của bạn fashioned với sự đơn giản phù hợp trong một cuộc sống hiện đại ngày nay.

Lò Nordex được xây dựng với trang bìa không gỉ. Họ có thể được gắn vào tường hoặc đứng trên sàn nhà. Họ có thể được vận hành hoặc được xây dựng trong hoặc điều khiển riêng biệt. Những loạt của máy có thể được cài đặt cho phòng tắm hơi, nhỏ và vừa hoặc lớn.

Nordex Line – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
NRMN-45NB2.31.3 – 2.58+4h435 – 215 – 45011
NRMN-60NB3.02 – 48+4h435 – 215 – 45011
NRMN-80NB3.63 – 68+4h435 – 215 – 45011
NRMN-90NB2.31.3 – 2.58+4h435 – 215 – 45011
NRMN-45NS3.02 – 4separate435 – 215 – 45011
NRMN-60NS3.63 – 6separate435 – 215 – 45011
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn


Liên hệ Hotline: 0904.856.123