Sản phẩm

Máy xông hơi khô Mini

Còn hàng

MINI X là lý tưởng cho phòng tắm hơi rất nhỏ (tốt cho 1-2 người). Đặc biệt là thực hiện để phù hợp với góc cabin hoặc chống lại một bức tường bằng phẳng. Điều này cung cấp không gian tắm tối đa.

Có thể giữ 11 kG đá phòng tắm hơi. Có sẵn trong 2.3 kW, 3 mã lực và 3,6 kW.

Mini X – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
MX-23NB2.31.3 – 2.58+4h330 – 315 – 5008 – 10.5
MX-30NB3.02 – 48+4h330 – 315 – 5008 – 10.5
MX-36NB3.63 – 68+4h330 – 315 – 5008 – 10.5
MX-23NS2.31.3 – 2.5seperate330 – 210 – 5008 – 10.5
MX-30NS3.02 – 4seperate330 – 210 – 5008 – 10.5
MX-36NS3.63 – 6seperate330 – 210 – 5008 – 10.5

0₫

MINI X là lý tưởng cho phòng tắm hơi rất nhỏ (tốt cho 1-2 người). Đặc biệt là thực hiện để phù hợp với góc cabin hoặc chống lại một bức tường bằng phẳng. Điều này cung cấp không gian tắm tối đa.

Có thể giữ 11 kG đá phòng tắm hơi. Có sẵn trong 2.3 kW, 3 mã lực và 3,6 kW.

Mini X – Technical Data

Heater ModelKWSauna Room
min (m3) max
ControlSize of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stone
(kG)
MX-23NB2.31.3 – 2.58+4h330 – 315 – 5008 – 10.5
MX-30NB3.02 – 48+4h330 – 315 – 5008 – 10.5
MX-36NB3.63 – 68+4h330 – 315 – 5008 – 10.5
MX-23NS2.31.3 – 2.5seperate330 – 210 – 5008 – 10.5
MX-30NS3.02 – 4seperate330 – 210 – 5008 – 10.5
MX-36NS3.63 – 6seperate330 – 210 – 5008 – 10.5
Liên hệ Hotline: 0904.856.123