Sản phẩm

Máy xông hơi ướt Amerec AK/3K Series

Còn hàng

Các "hơi mềm" sáng tạo tính năng cung cấp các cuối cùng trong sự thoải mái tắm hơi. thay đổi nhiệt độ tối thiểu và một dòng chảy thậm chí hơi nước là hai đặc điểm hoạt động quan trọng nhất của một phòng tắm hơi. kỹ thuật Amerec cung cấp cả với yếu tố "hơi mềm" sáng tạo chuyển đổi để duy trì một môi trường tắm phù hợp và thoải mái.
Dòng sản phẩm được tạo ra bởi chất lượng và độ tin cậy cao.

Liên hệ: Hotline 0904856123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Các "hơi mềm" sáng tạo tính năng cung cấp các cuối cùng trong sự thoải mái tắm hơi. thay đổi nhiệt độ tối thiểu và một dòng chảy thậm chí hơi nước là hai đặc điểm hoạt động quan trọng nhất của một phòng tắm hơi. kỹ thuật Amerec cung cấp cả với yếu tố "hơi mềm" sáng tạo chuyển đổi để duy trì một môi trường tắm phù hợp và thoải mái.
Dòng sản phẩm được tạo ra bởi chất lượng và độ tin cậy cao.

Liên hệ: Hotline 0904856123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123

SẢN PHẨM LIÊN QUAN