Sản phẩm

Đá Infusion

Còn hàng

Đặc biệt tự nhiên hình đá, với lỗ khoan cho khoảng80-100 ml nước - đặt đá ở giữa phòng tắm hơi.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
Đặc biệt tự nhiên hình đá, với lỗ khoan cho khoảng80-100 ml nước - đặt đá ở giữa phòng tắm hơi.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123

SẢN PHẨM LIÊN QUAN