Sản phẩm

Phòng xông hơi khô (Sauna) Cupreme

Còn hàng

Là sự lựa chọn cho phong cách đặc biệt
CUPREME là một lựa chọn theo phong cách đặc biệt, sẽ đem lại lợi ích tích cực của phòng tắm hơi đến một cấp độ hoàn toàn mới. Được thiết kế để cung cấp túi cá nhân của sở thích nhiệt độ, CUPREME đem đến sự hoàn hảo để thưởng thức  tắm hơi nhẹ nhàng có thể không có sự thay đổi nhiệt độ. Sạch và cổ điển ở bên ngoài nhưng rộng rãi bên trong, CUPREME giúp chia sẻ sự nhẹ nhàng tắm hơi mềm với gia đình và bạn bè không thể cưỡng lại.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Là sự lựa chọn cho phong cách đặc biệt
CUPREME là một lựa chọn theo phong cách đặc biệt, sẽ đem lại lợi ích tích cực của phòng tắm hơi đến một cấp độ hoàn toàn mới. Được thiết kế để cung cấp túi cá nhân của sở thích nhiệt độ, CUPREME đem đến sự hoàn hảo để thưởng thức  tắm hơi nhẹ nhàng có thể không có sự thay đổi nhiệt độ. Sạch và cổ điển ở bên ngoài nhưng rộng rãi bên trong, CUPREME giúp chia sẻ sự nhẹ nhàng tắm hơi mềm với gia đình và bạn bè không thể cưỡng lại.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123