Sản phẩm

Amerec - Bộ điều khiển T100 TOUCH CONTROL

Còn hàng

  T100 TOUCH CONTROL
- M
àn hình cảm ứng để điều khiển dễ dàng
nhiệt độ và thời gian cài đặt. www.saunas.vn
  - Màn hình lớn hiển thị tắm hơi
nhiệt độ và thời gian trong ngày.
  nhiệt độ -Hiển thị trong F hoặc C.
  - Chế độ ngủ với cảm biến không thể thiếu để kích hoạt
màn hình khi tiếp cận.
  Tính năng sao t -Delayed đến phòng xông hơi trước nhiệt
lúc chọn lên đến 24 giờ trước
  - Cài đặt ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh -Multiple
& Người Tây Ban Nha.
  - Cảm biến từ xa gắn trên cho phép Touch
kiểm soát được gắn bên trong hay bên ngoài
tắm hơi hoặc phòng xông hơi. www.saunas.vn
  - Kích thước lắp đặt 6-3 / 8 "H x 4" W
Contact Inf: Hotline 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
  T100 TOUCH CONTROL
- M
àn hình cảm ứng để điều khiển dễ dàng
nhiệt độ và thời gian cài đặt. www.saunas.vn
  - Màn hình lớn hiển thị tắm hơi
nhiệt độ và thời gian trong ngày.
  nhiệt độ -Hiển thị trong F hoặc C.
  - Chế độ ngủ với cảm biến không thể thiếu để kích hoạt
màn hình khi tiếp cận.
  Tính năng sao t -Delayed đến phòng xông hơi trước nhiệt
lúc chọn lên đến 24 giờ trước
  - Cài đặt ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh -Multiple
& Người Tây Ban Nha.
  - Cảm biến từ xa gắn trên cho phép Touch
kiểm soát được gắn bên trong hay bên ngoài
tắm hơi hoặc phòng xông hơi. www.saunas.vn
  - Kích thước lắp đặt 6-3 / 8 "H x 4" W
Contact Inf: Hotline 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn
Liên hệ Hotline: 0904.856.123