Sản phẩm

Helo - Bảng điều khiển WE 1

Còn hàng

Contactor hộp WE 1 được sử dụng cùng nhau OT 22 PS-3 hoặc OT 2 Pui (yêu cầu tuần hẹn giờ) để kiểm soát SKLA và Magma nóng. Nó được cài đặt trong một không gian khô bên ngoài phòng tắm hơi. Máy có kích thước:   250 x 185 x 74 (lxkxs).

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Contactor hộp WE 1 được sử dụng cùng nhau OT 22 PS-3 hoặc OT 2 Pui (yêu cầu tuần hẹn giờ) để kiểm soát SKLA và Magma nóng. Nó được cài đặt trong một không gian khô bên ngoài phòng tắm hơi. Máy có kích thước:   250 x 185 x 74 (lxkxs).

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123