Sản phẩm

Helo - Bảng điều khiển OT 22 PS 3

Còn hàng

OT 22 PS-3 đơn vị điều khiển có 0-8 giờ thời gian định trước và 0-4 giờ Thời gian làm việc hoặc không có lựa chọn trước 0-12 giờ thời gian làm việc. Nó được sử dụng cùng với hộp contactor WE 1 và cũng có một tùy chọn để kiểm soát ánh sáng phòng tắm hơi. Bảng điều khiển và hộp contactor được cài đặt trong một khu vực khô bên ngoài phòng tắm hơiOT 22 PS-3 kiểm soát được cung cấp với một bộ cảm biến Olet 6-1 với một cáp năm mét.

 


Lò Tương thích: Magma và SKLA

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

OT 22 PS-3 đơn vị điều khiển có 0-8 giờ thời gian định trước và 0-4 giờ Thời gian làm việc hoặc không có lựa chọn trước 0-12 giờ thời gian làm việc. Nó được sử dụng cùng với hộp contactor WE 1 và cũng có một tùy chọn để kiểm soát ánh sáng phòng tắm hơi. Bảng điều khiển và hộp contactor được cài đặt trong một khu vực khô bên ngoài phòng tắm hơiOT 22 PS-3 kiểm soát được cung cấp với một bộ cảm biến Olet 6-1 với một cáp năm mét.

 


Lò Tương thích: Magma và SKLA

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123