Sản phẩm

Helo - Bảng điều khiển OK 33 PS 3

Còn hàng

OK 33 PS 3 đơn vị điều khiển có 0-8 giờ thời gian định trước và 0-4 giờ Thời gian làm việc hoặc không có lựa chọn trước 0-12 giờ thời gian làm việc. Nó cũng có một lựa chọn cho việc kiểm soát ánh sáng phòng tắm hơi. Bảng điều khiển được cài đặt trong một khu vực khô bên ngoài phòng tắm hơi. Nó được cung cấp với một bộ cảm biến Olet 6-1 với một cáp năm mét.

 

Lò Tương thích: Laava và SKLE

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

OK 33 PS 3 đơn vị điều khiển có 0-8 giờ thời gian định trước và 0-4 giờ Thời gian làm việc hoặc không có lựa chọn trước 0-12 giờ thời gian làm việc. Nó cũng có một lựa chọn cho việc kiểm soát ánh sáng phòng tắm hơi. Bảng điều khiển được cài đặt trong một khu vực khô bên ngoài phòng tắm hơi. Nó được cung cấp với một bộ cảm biến Olet 6-1 với một cáp năm mét.

 

Lò Tương thích: Laava và SKLE

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123