Sản phẩm

Helo - Bảng điều khiển EC50

Còn hàng

Bảng điều khiển EC50 làm cho nó đơn giản và kinh tế để có thể kiểm soát hoàn toàn của phòng tắm hơi của bạn. Các bảng điều khiển pha trộn kín đáo và thanh lịch vào phòng tắm của bạn với thiết kế sạch sẽ và cần thiết của nó. Nó có một màn hình hiển thị dễ đọc cho điều khiển thuận tiện của thời gian tắt-mở, nhiệt độ và ánh sáng. Các bảng điều khiển có thể được thiết lập cho 0-3 giờ thời gian làm nóng. Bạn cũng có thể thiết lập một đếm ngược giữa 0-10 giờ cho nóng để bắt đầu. 
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn


0₫

Bảng điều khiển EC50 làm cho nó đơn giản và kinh tế để có thể kiểm soát hoàn toàn của phòng tắm hơi của bạn. Các bảng điều khiển pha trộn kín đáo và thanh lịch vào phòng tắm của bạn với thiết kế sạch sẽ và cần thiết của nó. Nó có một màn hình hiển thị dễ đọc cho điều khiển thuận tiện của thời gian tắt-mở, nhiệt độ và ánh sáng. Các bảng điều khiển có thể được thiết lập cho 0-3 giờ thời gian làm nóng. Bạn cũng có thể thiết lập một đếm ngược giữa 0-10 giờ cho nóng để bắt đầu. 
Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn


Liên hệ Hotline: 0904.856.123