Sản phẩm

Helo - Bảng điều khiển Easy

Còn hàng

Như tên của nó, Helo Easy là dễ sử dụng và cài đặt.

Helo Easy là những cải tiến mới nhất trong các đơn vị kiểm soát phòng tắm hơi. Thời gian gia nhiệt cố định là tối đa. 6 giờ với 5 bước "+" và "-" Điều chỉnh nhiệt độ. Helo Easy có thể tuôn ra hoặc bề mặt được gắn bên ngoài phòng tắm hơi và có thể được sử dụng với một kết nối điện áp thấp cho máy sưởi phòng tắm hơi như Cava và Pikkutonttu. Kích thước 70x70x30 mm (WxHxD), 

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫

Như tên của nó, Helo Easy là dễ sử dụng và cài đặt.

Helo Easy là những cải tiến mới nhất trong các đơn vị kiểm soát phòng tắm hơi. Thời gian gia nhiệt cố định là tối đa. 6 giờ với 5 bước "+" và "-" Điều chỉnh nhiệt độ. Helo Easy có thể tuôn ra hoặc bề mặt được gắn bên ngoài phòng tắm hơi và có thể được sử dụng với một kết nối điện áp thấp cho máy sưởi phòng tắm hơi như Cava và Pikkutonttu. Kích thước 70x70x30 mm (WxHxD), 

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123