Sản phẩm

Tanaso Automatic Descale

Còn hàng

Việc Làm sạch cặn bám tự động được cài đặt trên các đường ống nước đến với máy phát điện hơi nước. Nhà máy Điều chỉnh lưu lượng nước thích hợp.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

0₫
Việc Làm sạch cặn bám tự động được cài đặt trên các đường ống nước đến với máy phát điện hơi nước. Nhà máy Điều chỉnh lưu lượng nước thích hợp.

Liên hệ Hotline: 0904.856.123
Công ty CP TANASO Việt Nam, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
www.saunas.vn

Liên hệ Hotline: 0904.856.123

SẢN PHẨM LIÊN QUAN